Palvelut ja ratkaisut

Miksi Palaudutehokkaasti.fi?

 1. Projektien toteutus on tehty helpoksi ja joustavaksi 
 2. Prosessimme takaavat kustannustehokkaan ja tasalaatuisen palvelun
 3. ROI (return of invest) on välillä 5-10 
 4. Asiakkaidemme poissaolot ovat laskeneet jopa 80 % 
 5. Vaikuttavuutta seurataan useilla eri mittareilla

Yrityksille

 1. Positiivinen keino hallita henkilöstökuluja 
 2. Konkreettiset säästöt ja kasvanut tehokkuus 
 3. Mahdollisuus seurata vaikuttavuutta useilla eri mittareilla 
 4. Toteutus ei kuormita hallintoa 
 5. HR-työkalun käyttö nopeaa ja helppoa 
 6. Kasvanut työtyytyväisyys ja -hyvinvointi

Yksilölle

 1. Helppokäyttöisyys ja vaivattomuus 
 2. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen omasta hyvinvoinnista 
 3. Uusien mallien omaksuminen 
 4. Mahdollisuus parantaa työssä jaksamista ja hyvinvointia
 5. Eläköityminen terveenä

Firstbeat-sykevälimittaus ja Hyvinvointianalyysi

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi-mittaus on objektiivinen ja luotettava menetelmä kuvantaa yksilön hyvinvointia. Mitattava ei itse voi vaikuttaa mittauksen tuloksiin. Sykevälimittausta käytetään mm. yliopistotason tutkimuksissa sekä huippu-urheilussa. Mittauksen suositeltu minimikesto on 3 vuorokautta ja se toteutetaan työssä ja vapaalla. Sykevälimittauksen tuloksena syntyvä Hyvinvointianalyysi näyttää elämäntapojen vaikutuksen hyvinvointiin, ja yhdessä valmennuksen kanssa se auttaa löytämään tasapainon työn, vapaa-ajan ja levon välille. Hyödynnämme valmennuksissamme sykevälimittauksen tuloksia, ja valmennuksen tehokkuus todennetaan aina seurantamittauksella. Kyselymme perusteella 98 % mitatuista sai tärkeää tietoa palautumisesta ja 97 % suosittelisi sitä muille (vastanneita = yli 1000). Lue lisää menetelmästä: www.firstbeat.com

Tehokkaat ja inspiroivat valmennuspakettimme

Palaudutehokkaasti.fi:n valmennukset perustuvat mittauksista saatuihin tuloksiin. Palaudutehokkaasti.fi:n asiantuntijoilla on taustallaan yli 6000 mittausta ja yli 2000 valmennusta. Valmennus on suunnattu erityisesti niille yksilöille, joiden palautuminen on mittaustuloksen perusteella kohtalaisella tai heikolla tasolla. Valmennuksen tavoitteena on tasapainottaa ravinto, aktiivisuus ja lepo siten, että ne mahdollistavat tehokkaan palautumisen. Valmennuksella pyritään myös ehkäisemään ajautuminen sairaanhoidon piiriin. Tarjoamme kolme valmennuspakettia: kevyen luento-mittauspaketin, tehokkaan ja tuloksekkaan yksilövalmennuksen sekä suurelle osallistujamäärälle sopivan ryhmävalmennuksen. Kaikki valmennuksemme toteutetaan online-yhteydellä. Toimialueemme on koko Suomi ja olemme tehneet projekteja myös muualla Euroopassa. Valmennuksemme on saatavissa suomeksi ja englanniksi.

Luento-mittauspaketti 
Luento-mittauspaketti sopii yritykselle, joka haluaa toteuttaa alkuun pelkät mittaukset. Mittausten perusteella voidaan arvioida yksilö- ja ryhmävalmennuksen tarve. Innostava aloitusluento lisää työntekijöiden mittaukseen osallistumisprosenttia jopa 20-50%. Luennon aihe: Palautuminen, mittaaminen ja merkitys. Kesto 1,5 h. Luennoitsijana Palaudutehokkaasti.fi:n asiantuntija. Luennot saatavilla suomeksi ja englanniksi 

Tehokas yksilövalmennus 
Yksilövalmennus sopii yritykselle, joka haluaa huipputuloksia nopeassa aikataulussa. Yksilövalmennuspaketti sisältää aloitusmittauksen, valmennuksen ja loppumittauksen, jolla saavutetut tulokset todennetaan. Yksilövalmennuksemme tehokkuus on varmistettu mitatuilla tuloksilla - vuonna 2015 ja 2016 kaikista valmennetuistamme 71 % paransi tulostaan uusintamittauksessa. Vuoden 2017 parannusprosentti on jo 77 %. Vuoden 2019 parannusprosentti oli 82,9 %. Yksilövalmennuksemme keskittyy valmennettavan yksilöllisiin ravinto- ja liikuntatottumuksiin sekä riittävään lepoon ja stressinhallintamenetelmiin. 

Ryhmävalmennus 
Ryhmävalmennus sopii yritykselle, joka haluaa tarjota valmennuksen suurille ryhmille ja ennaltaehkäistä ongelmien syntyä jo kaikista varhaisimmalla tasolla. Ryhmävalmennuksessa käydään läpi samat osa-alueet kuin yksilövalmennuksessa: ravinto, aktiivisuus sekä uni- ja stressinhallinta. Stressinhallinnan vaikutuksia palautumiseen havainnollistamme esimerkkitapausten avulla. Ryhmävalmennuksen toteutetaan etänä, ja ne ovat katsottavissa myös jälkikäteen tallenteina. Hyödynnämme valmennuksessa laajaa koulutustamme:

Kuntoutuksenohjaaja (AMK) 
Personal Trainer 
Ravintovalmentaja 
Liikuntaneuvoja 
Hieroja 
Firstbeat Hyvinvointianalyysin asiantuntija 
Terveystieteiden maisteri