Keskiviikko, Maaliskuu 6, 2019, 06:39

Minkäläinen on sinun stressinsietokykysi? Onko unen määräsi riittävä ja harrastuksesi tasapainossa työkuormitukseen nähden?

Noin 800 työikäistä henkilöä on tehnyt Oura-älysormusmittauksen Palaudutehokkaasti.fi:n kautta. Koostimme havaintoja kuormitusjakaumasta palautekeskustelun saaneiden osallistujien osalta. Jakauma kuormituksissa on seuraavanlainen:

Kuormitus on tasapainossa n. 47 %:lla palautteen saaneista. Tällä ryhmällä arjen kuormitus ja palautuminen ovat hyvässä tasapainossa. Kuormitus voi vaihdella paljonkin, mutta yhteisenä havaintona voisi sanoa, että kyseinen ryhmä priorisoi riittävää unen määrää ja säännönmukaisia elämäntapoja.

Tilapäisen kuormituksen osuus on n. 25 %. Kehon laadullinen palautumiskyky on vielä hyvällä tasolla, mutta vaihteleva vuorokausirytmi ja tinkiminen yöunista aiheuttavat määrällisiä haasteita ja useampi päivä viikosta suoritetaan alentuneella vireystasolla. Riski pitkittyneeseen kuormitukseen kasvaa, mikäli kuormituksen ja palautumisen tasapainoa ei aleta korjaamaan. Samalla aktiivinen tekeminen muuttuu tehottomammaksi puuhasteluksi.

Pitkittyneen kuormituksen osuus tuli esiin peräti 28%:lla asiakkaista. Tällä ryhmällä palautuminen kärsii sekä laadullisesti että usein myös määrällisesti. Riski uupumiseen sekä fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin kasvaa merkittävästi. Tässä vaiheessa koettu hyvinvointi on myös selvästi alhaisemmalla tasolla. 

Henkilöt, joilla kuormitus on pitkittynyt, on korkea sairauspoissaoloriski sekä samoin burnoutin mahdollisuus. Työteho on todennäköisesti laskenut jo pidemmän aikaa ja tekemisen laatu heikentynyt. Ryhmän isoa osuutta verratessa yleisiin sairauspoissaoloprosentteihin voisi sanoa, että sairauspoissaolot ovat jälleen vain jäävuoren huippu ja piilevä tehottomuus voi olla kustannuksena vielä suurempi ongelma.

Jos haluat kartoittaa teidän organisaation riskitasoa Oura-sormusmittauksilla, niin otathan rohkeasti yhteyttä! 

Julkaisemme myöhemmin havaintoja siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi yksilöllisillä valmennuksillamme.


Perjantai, Joulukuu 28, 2018, 16:13

OURA sormuksia

Ehdimme toteuttamaan yli 500 OURA-mittausta syksyn aikana ja saimme arvokasta kokemusta uudesta palvelustamme. Asiakkaiden kokemukset ovat olleet erinomaisia, parhaina puolina on koettu helppokäyttöisyys, päivittäinen palaute, laaja informaatio aktiivisuudesta, valmiudesta ja unesta sekä henkilökohtainen keskustelu tuloksista valmentajamme kanssa. Palautteen yhteydessä olemme käyneet läpi mittaustuloksia ja asiakkaat ovat siten oppineet ymmärtämään kuormittuneisuuttaan, levon riittävyyttä ja palautumisen kokonaisuutta paremmin. Mittaus on innostanut useita osallistujia lunastamaan OURA-sormuksen itselleen.
 
Kehityskohteenamme ovat olleet ohjeiden tarkentaminen, yksittäiset yhteysongelmat sormuksen ja sovelluksen välillä sekä loppuvuodesta muutamien kokojen toimitusongelmat. Mainittuja haasteita on ollut varsin vähän huomioiden, että mittauksia on ollut yli 500.
 
Uusimme vuodenvaihteessa ohjeistuksia ja pystymme käynnistämään vuoden 2019 toimitukset viiveettä.
Alkuvuosi alkaa yli 200 asiakasmittauksen kuukausitahdilla ja tarvittaessa voimme kasvattaa määrää, mikäli ennakointi antaa siihen aihetta. Mittausten lisäksi uusi valmennuskonseptimme on saanut hyvää palautetta syksyn aikana asiakkailta ja nyt pystymme tarjoamaan entistä vaikuttavampaa yksilövalmennusta.
 
Asiakasprojektit voidaan toteuttaa koko Suomen alueella ja yksittäisiä mittauksia myös Euroopan sisällä. OURA -mittauksen yhteydessä osallistuja saa
·     7 vuorokauden mittauksen (sovittaessa pidempiä jaksoja)
·     henkilökohtaisen yhteenvedon
·     palautekeskustelun tuloksistaan
 
Työnantajalle voidaan tehdä ryhmäyhteenvetoja yli viiden henkilön ryhmistä. Yhteenvedossa koostetaan aktiivisuuden, valmiuden ja unen tuloksia sekä ryhmän jakautuminen eri kuormitusryhmiin.
 
Yksilövalmennus on kestoltaan 1,5 - 2 kk ja sisältää:
·      neljä valmennuskertaa
·      1kk OURA-mittauksen
·      Yhteenvedon tulosten edistymisestä ko. aikana
 
Lisätietoa OURA-mittauksista, luennoista ja valmennuksesta saat ottamalla yhteyttä linkistä tai yhteystietojen kautta.


Keskiviikko, Kesäkuu 27, 2018, 11:08

Hallitse stressiä ja kiirettä oikealla palutumisella

 

Aiemmassa blogissa kerroimme, miten esimiesten kuormitus on noussut esille projekteissa, joita olemme toteuttaneet viimeisen vuoden aikana. Lähes aina kuormituksen syyksi nimetään työn aiheuttama kiire. Kiirettä saattaa lisätä erilaiset muutokset organisaatiossa tai toiminnan kasvaminen. Olemme törmänneet usein myös niin sanottuun ”määrittelemättömään kiireeseen”, joka kuvaa kaikkia niitä stressitekijöitä, jotka aiheuttavat tunteen jatkuvasta kiireestä. Tilanne johtaa helposti siihen, että henkilö ei kykene enää kuvailemaan, mikä kiireen aiheuttaa, mutta silti tunne kiireestä piinaa jatkuvasti.

Kun katsoimme taaksepäin, huomasimme, että tilanne ei ole muuttunut muutamaan vuoteen juuri lainkaan. Kuormitusta on koko ajan, mutta kykymme palautua kuormituksesta on heikentynyt.

Ulkoiset ja sisäiset vaatimukset saavat meidät kuormittamaan itseämme pitkiäkin aikoja, mutta fakta on se, että ellei peliä uskalla viheltää ajoissa poikki, voi edessä olla totaalinen burnout. Jatkuva ja pitkäkestoinen kuormitus saa ihmisen väsymään. Tämä johtaa kuormittuneen henkilön oravanpyörään: väsyneenä hän stressaantuu helpommin ja samalla kokemus oman hyvinvoinnin heikentymisestä vahvistuu.

Tällä kertaa pääsemme tarkastelemaan erään lähiesimiehen tilannetta. Ensimmäinen kartoitus tehtiin 10/2017 ja toinen 5/2018.

Hän on esimiehenä työskentelevä nainen, joka koki työn aiheuttaman kiireen vieneen hyvinvointia huonompaan suuntaan. Energiaa ei ollut enää huolehtia itsestä, vaan sohvasta oli tullut hänen paras kaverinsa. Ensimmäinen kartoitus osoitti, että unen palauttavuus oli heikentynyt. Jatkuvasta väsymystilasta johtuen stressin ja kiireen tuntemus oli voimakasta.

 

Tuloksia yksilötasolla, palautuminen unijaksosta

Palautuminen yksilötasolla, palautuminen vuorokaudessa

Palautuminen yksilötasolla, stressantuneisuus

 

Yksilövalmennuksilla muutoksia arkeen

 

Toisessa kartoituksessa palautumisen osuus unijaksosta oli parantunut 31 % ja hereillä ollessa palautumista tapahtui myös 39 % enemmän. Emme vaikuttaneet mitattavan työn sisältöön lainkaan, mutta silti pystyimme huomaamaan merkittävän muutoksen hänen palautumisessaan. Vaikka kuormitusta ei voi pyyhkiä kokonaan pois, pystymme ennakoivien mittausten avulla pureutumaan niihin seikkoihin, joilla kuormitusta voidaan vähentää.

Kartoitusten välissä kävimme läpi yksilövalmennuksen, joka keskittyi jälleen kerran olennaiseen kysymykseen: miksi uni ei ole palauttavaa. Yksilövalmennuksen aikana löysimme palautumista heikentäviä toimintatapoja ja näiden löydösten perusteella pystyimme muuttamaan arjen toimintaa sellaiseksi, että palautuminen kuormituksesta helpottuisi. Seurantamittauksesta kävikin ilmi, että muutokset arjessa olivat tehonneet palautumisen laatuun.

Piilevät kuormittumisen oireet ovat salakavalia ja toisinaan niihin ei ehditä puuttua ajoissa. Kannattaa muistaa, että oireet eivät häviä ilman muutoksia – päinvastoin, tilanne usein vain pahenee. Sen vuoksi ennakoimalla pystymme tehokkaasti ehkäisemään ylikuormitusta.

Lue lisää hyvinvointianalyyseistämme ja hyvinvointimittauksistamme!


Maanantai, Kesäkuu 11, 2018, 13:13

Asiakaspalautteita Palaudutehokkaasti.fi:n hyvinvointianalyyseistä

 

Saimme asiakkailtamme kirjallisia palautteita, joissa palvelumme eduiksi nousi useasti kokonaisuus, hyvinvointianalyysien läpikäynti sekä ystävällinen palvelu. Erityisesti kiitosta sai se, että palautteen sai sekä kirjallisena että yhdessä suullisesti läpikäytynä ja henkilökohtaisilla vinkeillä höystettynä. Lue alta lisää asiakkaidemme kokemuksia!

Kokonaisuus avasi silmät

 • Erittäin hyvä juttu kokonaisuudessaan sekä oikein hyvin annettu analyysi sekä kirjallisesti että suullisesti.
 • Erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus ja antoi paljon hyödyllistä tietoa omasta hyvinvoinnistani. Raportin saatuani aloin kiinnittämään huomiota omaan tekemiseen niin kotona kuin töissä. Erityiskiitos puhelimessa tehtävästä loppuanalyysista.
 • Koko projekti oli silmiä avaava! Mielikuvani oli, että en tee läheskään tarpeeksi kehon hyvinvoinnin ja palautumisen eteen, mutta tulokset näyttivätkin paljon parempia tuloksia, ja että tehty on (lähestulkoon ainakin) riittävää. Nyt uskon, että turhaan hankkia stressiä siitä, että pitää "hulluna liikkua", kun vähempikin tuo tuloksia, kunhan liikunta on säännöllistä. Jarin palaute oli niin asiantunteva ja kannustava että tämän päivän stressipiikki varmasti putosi pohjalukemiin :). KIITOS!

Hyvinvointianalyysin purkaminen ja palautteen läpikäyminen oli antoisaa 

 • Kiitos hyvästä ja asiantuntevasta hyvinvointianalyysin purusta. 
  Tutkimuksen tulosta on hyvä käyttää tukena, kun rakentaa omaa viikkorytmiä. Erityisesti tulen hyödyntämään "raskaan" työpäivän ja sen jälkeisen palauttavan liikunnan osuutta.
 • Palautteen läpikäymisestä jäi hyvä mieli ja asiat käytiin mielestäni todella hyvin ja riittävän "tyhjentävästi" läpi. Sain vielä vinkkejä, miten voin parantaa palautumistani. Koin hyvinvointianalyysin ja palautekeskustelun hyvin silmiä avaavana ja tulokset tukivat omaa kokemustani omasta hyvinvoinnistani. Aina voi parantaa ja siihen sain hyviä vinkkejä.
 • Oli todella mielenkiintoista nähdä miltä "sydän käppyrät" näyttivät työpäivänä ja vapaa-aikana. Yllätyin siitä, kuinka palautuminen yön aikana on kiinni unenlaadusta, pelkkä tuntimäärä ei kerro mitään palautumisesta :) nyt osaan ottaa huomioon asioita jotka rentouttavat ennen unta ja aloittavat palautumisen jo silloin. Kiitos tästä.
 • Aivan mahtava analyysi, voin suositella kaikille, vaikka perusasiat kunnossa, niin paljon tuli ajatuksia pienistä asioista, jotka voi tehdä toisin. 
 • Kiitos tarpeellisesta palautteesta. Olen erittäin tyytyväinen homman toimivuuteen. :)

Ystävällinen palvelu ja mielenkiintoinen analyysi innosti suosittelemaan muillekin!

 • Kaikki meni kuten sovittu ja palvelu ystävällistä.
 • Oli todella mielenkiintoista kuulla tulokset. Loistava palvelu!
 • Erittäin positiivinen ja mielenkiintoinen, suosittelen lämpimästi muillekin.
 • Erittäin mielenkiintoinen analyysi! Kyllä monesta eri osa-alueesta "tunnistin" itseni. Rohkaisin myös työkavereitani, jotka ovat saaneet mahdollisuuden osallistua, mutta eivät vielä ole jostain syystä aloittaneet, osallistumaan testiin.

Kiinnostuitko? Lue lisää hyvinvointianalyyseistämme ja hyvinvointivalmennuksistamme!


Maanantai, Kesäkuu 4, 2018, 12:27

Miksi uni ei ole palauttavaa

 

Esimiesten kasvanut kuormitus on noussut esille viimeisen vuoden aikana tehdyissä projekteissa.

Kuormituksen syytä kysyttäessä syyksi kerrotaan työn aiheuttama kiire. Yleisimpinä mainittakoon mm. muutokset organisaatiossa, toiminnan kasvu ja siitä aiheutuvat rekrytointitoimet sekä fuusioituminen. Yhtenä syynä on tullut vastaan määrittelemätön kiire, joka on yleisnimitys kaikelle sille, mikä aiheuttaa tunteen kiireestä. Välttämättä ei enää itsekään tiedetä, mikä kiireen aiheuttaa, mutta silti on kiire. 

Kun katsotaan historiaa taaksepäin, tilanne oli sama vuosi sitten. Se oli sama myös kaksi vuotta sitten. Kuormitusta on ollut koko ajan. Mikä sitten on muuttunut?  Vastaus on hyvin yksinkertainen: kyky palautua kuormituksesta. 

Pystymme kuormittamaan itseämme suhteellisen pitkän aikaa, mutta jossain vaiheessa jokaisella tulee seinä vastaan. Kun kuormitus pitkittyy, ihminen väsyy. Väsynyt ihminen stressaantuu helpommin ja kokee oman hyvinvointinsa heikentyneen. Tällä hetkellä näistä oireista kärsii ne, joilla oli piileviä, mutta Hyvinvointianalyysissa jo havaittuja oireita vuosi sitten.

Tarkastellaanpa yhtä tällaista henkilöä:

Hän on johtoryhmään kuuluva henkilö, joka koki työn aiheuttaman kiireen vieneen hyvinvointiaan huonompaan suuntaan. Ensimmäinen kartoitus osoitti, että unen palauttavuus oli heikentynyt. Jatkuvasta väsymystilasta johtuen stressin ja kiireen tuntemus oli voimakasta.

Palautumisen osuus unijaksosta

Palautumisen määrä vuorokaudessa

oma kokemus palautumisen

Toisessa kartoituksessa palautumisen osuus unijaksosta oli parantunut 31 % ja palautumista tapahtui hereillä ollessakin 32 % enemmän. Muutos palautumiskyvyssä oli merkittävä, vaikka kuormitusta oli edelleen. Työn sisältöön ei vaikutettu millään tavalla.

 

Ja jälleen kerran - kaikki tämä saatiin aikaiseksi siten, että keskityttiin juurisyyhyn: miksi uni ei ole palauttavaa? Yksilövalmennuksen aikana tunnistettiin palautumista heikentäviä toimintatapoja ja muutettiin toimintaa arjen tasolla siten, että se mahdollisti kuormituksesta palautumisen. Seurantamittaus osoitti, että tehdyt muutokset olivat oikeita.

Jos piileviä oireita on olemassa, niihin kannattaa puuttua heti. Oireet eivät häviä eivätkä voimavarat palaudu itsestään, vaan kuormituksen kumuloituessa tilanne pahenee.

Tutustu tarkemmin hyvinvointianalyysiimme, jossa kartoitamme palautumista haittaavat tekijät!