Keskiviikko, Maaliskuu 6, 2019, 06:39

Minkäläinen on sinun stressinsietokykysi? Onko unen määräsi riittävä ja harrastuksesi tasapainossa työkuormitukseen nähden?

Noin 800 työikäistä henkilöä on tehnyt Oura-älysormusmittauksen Palaudutehokkaasti.fi:n kautta. Koostimme havaintoja kuormitusjakaumasta palautekeskustelun saaneiden osallistujien osalta. Jakauma kuormituksissa on seuraavanlainen:

Kuormitus on tasapainossa n. 47 %:lla palautteen saaneista. Tällä ryhmällä arjen kuormitus ja palautuminen ovat hyvässä tasapainossa. Kuormitus voi vaihdella paljonkin, mutta yhteisenä havaintona voisi sanoa, että kyseinen ryhmä priorisoi riittävää unen määrää ja säännönmukaisia elämäntapoja.

Tilapäisen kuormituksen osuus on n. 25 %. Kehon laadullinen palautumiskyky on vielä hyvällä tasolla, mutta vaihteleva vuorokausirytmi ja tinkiminen yöunista aiheuttavat määrällisiä haasteita ja useampi päivä viikosta suoritetaan alentuneella vireystasolla. Riski pitkittyneeseen kuormitukseen kasvaa, mikäli kuormituksen ja palautumisen tasapainoa ei aleta korjaamaan. Samalla aktiivinen tekeminen muuttuu tehottomammaksi puuhasteluksi.

Pitkittyneen kuormituksen osuus tuli esiin peräti 28%:lla asiakkaista. Tällä ryhmällä palautuminen kärsii sekä laadullisesti että usein myös määrällisesti. Riski uupumiseen sekä fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin kasvaa merkittävästi. Tässä vaiheessa koettu hyvinvointi on myös selvästi alhaisemmalla tasolla. 

Henkilöt, joilla kuormitus on pitkittynyt, on korkea sairauspoissaoloriski sekä samoin burnoutin mahdollisuus. Työteho on todennäköisesti laskenut jo pidemmän aikaa ja tekemisen laatu heikentynyt. Ryhmän isoa osuutta verratessa yleisiin sairauspoissaoloprosentteihin voisi sanoa, että sairauspoissaolot ovat jälleen vain jäävuoren huippu ja piilevä tehottomuus voi olla kustannuksena vielä suurempi ongelma.

Jos haluat kartoittaa teidän organisaation riskitasoa Oura-sormusmittauksilla, niin otathan rohkeasti yhteyttä! 

Julkaisemme myöhemmin havaintoja siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi yksilöllisillä valmennuksillamme.