top of page

Tervetuloa kotisivuillemme

Yleistä

Forest Walking

Tietoa meistä ja palveluistamme

Päätavoitteenamme on tarjota tutkittua tietoa ja yksilöllistä tukea kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, erityisesti stressin ja palautumisen tasapainon näkökulmasta. Mittausmenetelmämme tekevät näkyväksi yksilön keskeisimmät kuormitustekijät sekä omien valintojen vaikutukset voimavarojen palautumiseen. Kehon reaktioista mitattu data sekä valmennuksellinen tuki auttavat motivoitumaan, asettamaan itselle sopivat tavoitteet ja löytämään konkreettiset keinot niitä kohti.

 

Mittausmenetelminä käytämme Oura-älysormuksia sekä Firstbeat Life -palvelua. Luentomme ja valmennuksemme painottuvat kokonaiskuormituksen hallintaan, stressinsäätelyyn, sekä palautumista edistäviin elämäntapamuutoksiin. Palautumisvalmennuksemme on henkilökohtaista valmennusta, jossa asiakas saa elämäntilanteeseensa ja voimavaroihinsa sopivat työkalut ja valmentajan tuen säännöllisissä tapaamisissa kohti parempaa palautumista, jaksamista ja suorituskykyä.

Tarjoamme palveluitamme pääasiassa yritysten ja organisaatioiden käyttöön henkilöstön hyvinvointiprojekteihin. Palvelumme voidaan kohdentaa koko henkilöstölle, tai tietylle ryhmälle, kuten esihenkilöille tai työkykykartoituksessa tai työterveystarkastuksessa seulotulle riskiryhmälle. Lisäksi tarjoamme mittauksia ja valmennuksia yksityisille asiakkaille. Palvelumme on suunniteltu niin, että se on helposti saavutettavissa, olittepa Sinä tai yrityksesi missä päin Suomea tahansa.

PALVELUVALIKOIMAMME

Alla on esitelty tiivistetysti palveluvalikoimamme. Keskustelemme mielellämme tarkemmin henkilöstönne hyvinvointitoimenpiteiden kokonaisuudesta ja siitä, miten mittaus- ja valmennuspalvelumme voisi parhaiten sovittaa osaksi niitä.

Voitte varata sopivan kalenteriajan palveluesittelyä varten  tästä linkistä 

LUENNOT

Luentovaihtoehtomme rakentuvat hyvinvoinnin ja palautumisen eri osa-alueista sekä Oura- ja Firstbeat-mittausmenetelmillä todennetuista esimerkeistä. Fyysisen palautumisen osa-alueissa painottuvat ravinto, aktiivisuus, rentoutuminen ja uni. Psyykkisen palautumisen osa-alueissa painottuvat stressinhallinta, psyykkiset taidot ja resilienssi. 

MITTAUKSET

Mittausmenetelminä käytämme kahta eri hyvinvointimittausta, jotka molemmat mittaavat autonomisen hermoston reaktioita sykevälivaihtelusta. Mittaukset tuottavat luotettavaa, objektiivista tietoa mitattavan stressistä, palautumisesta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unenlaadusta. Mittaustulos osoittaa, ovatko stressi ja palautuminen tasapainossa eli onko palautuminen riittävää suhteessa kuormitukseen.

Oura-älysormus mittaa sykkeen ja sykevälivaihtelun optisesti LED-antureilla sormen valtimoista. Oura-älysormusmittaus painottuu unenaikaisen palautumisen määrän ja laadun sekä unen eri vaiheiden seurantaan.

Oura-mittauksemme sisältää 30 minuutin henkilökohtaisen asiantuntijapalautteen Teams-yhteydellä sekä pdf-raportin tuloksista.

Lisätietoa Ourasta: https://ouraring.com/

 

Firstbeat Life mittaa sydämen sähköistä toimintaa rintakehälle EKG-elektrodeilla kiinnitettävällä Bodyguard 3-mittalaitteella. Firstbeat Life tuottaa tarkkaa tietoa myös hereilläoloajan stressi- ja palautumisreaktioista sekä liikunnan kunto- ja terveysvaikutuksista.

Firstbeat Life mittauksemme sisältää 45 minuutin henkilökohtaisen asiantuntijapalautteen Teams-yhteydellä sekä pdf-raportin tuloksista.

 

Lisätietoa Firstbeat Lifesta:

Firstbeat Life™ työhyvinvointiin - Firstbeat

 Mittauspalvelumme sisältävät 30 minuutin henkilökohtaisen palautekeskustelun ja henkilökohtaisen mittausraportin.

YKSILÖVALMENNUKSET

Yksilövalmennuksia toteutamme kahdessa eri laajuudessa, joista suosittelemme ensisijaisesti laajaa fyysisen ja psyykkisen palautumisen valmennusta (seitsemän valmennuskertaa). Laaja valmennus on suunniteltu etenkin heille, joilla liiallinen kuormitus ja haasteet palautumisessa ovat jatkuneet jo pidempään.

Vaihtoehtona on myös suppeampi palautumisvalmennus (4 kertaa), mikä sopii parhaiten ennaltaehkäiseväksi toimenpiteeksi tai akuuttiin kuormitustilanteeseen, jossa palautumisen haasteet eivät ole vielä pitkittyneet.

Molemmat valmennuksemme sisältävät joko 1kk Oura-mittauksen tai 3kk Firstbeat Life -mittauksen.

2023 Oura kollaasi kotisivuille 1.png
2023 Firstbeat kuvakollaasi 1.png

Kiitos yhteydenotosta. Palaamme asiaan mahdollisimman pikaisesti

bottom of page